Την Πέμπτη, 24/10/2019, 9.00-10.00, στο Αμφιθέατρο του Νέου Χημείου, θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οι οποίες από αυτή τη χρονιά θα γίνονται on-line. Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ενημέρωση.Αιτήσεις μπορούν να κάνουν οι φοιτητές του 4ου και 5ου έτους.