Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ » που οργανώνεται από το Τμήμα ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ