Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι από 18-11-2019 έως 28-11-2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407.80

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407_80