Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε τη πρόσκληση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ