Με το παρόν μύνημα σας αποστέλλουμε την Προκήρυξη με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020,
στα πλαίσια του Διεπιστημονικού  – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝAΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – N&N” (ΔΠΜΣ Ν&Ν, http://nn.physics.auth.gr),
την αντίστοιχη Αίτηση καθώς και την ενημερωτική Αφίσα.

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν δέχεται αιτήσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 από 26 Αυγούστου 2019 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πληροφορίες: Δρ. Α. Λασκαράκης 2310998266, Δρ. Χ. Γραβαλίδης 2310998850 / 998550).

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων σπουδαστών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές,
με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σπουδαστές μας αποκτούν τη γνώση και την ικανότητα μάθησης
που τους επιτρέπουν στη συνέχεια να συμβάλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Οι σπουδαστές του ΔΠΜΣ Ν&Ν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στα Διεθνή Συνέδρια και Θερινά Σχολεία Νανοτεχνολογίας και Οργανικών Ηλεκτρονικών
(στα πλαίσια του πολυ-γεγονότος NANOTEXNOLOGY, www.nanotexnology.com) που διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη και στα οποία παρουσιάζονται επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα αιχμής
από πάνω από 700 ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές από 56 χώρες.
Ακόμη, στις δράσεις του ΔΠΜΣ Ν&Ν περιλαμβάνεται και η δικτύωση με το Διεθνές Δίκτυο Νανοτεχνολογιών & Νανοβιοτεχνολογιών NanoNet (www.nanonet.gr) που περιλαμβάνει 600 μέλη (Πανεπιστήμια, Οργανισμούς) από την Ελλάδα, Ευρώπη και διεθνώς.

Οι απόφοιτοί του γίνονται δεκτοί και συνεχίζουν τις σπουδές τους ή σταδιοδρομούν στα καλύτερα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας
και της αλλοδαπής ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες και φορείς υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών.

DPMS_NN_2019_AITHSH

DPMS_NN_2019_PROKYRHKSH