Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει  για το ακ. έτος 2020-2021 τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

ΠΜΣ Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΤΜ_2020-2021

ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΦΥΣ_2020-21

ΠΜΣ Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣHT_2020-2021