Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( https://international-relations.auth.gr/2022/01/07/chinese-government-scholarship-beihang-university-postgraduates-program-2022/), έχει αναρτηθεί ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ, Beihang Unversity, του Πεκίνου, Κίνας, για σπουδές απόκτησης τίτλου Master ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.