Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον έκτο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκά έτη 2020-2022) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ gkoul@turkmas.uoa.gr

Στο ίδιο email μπορούν οι υποψήφιοι να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη και η Αίτηση Υποψηφιότητας (σε ενιαίο pdf αρχείο).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.turkmas.uoa.gr και στην ενότητα “Μεταπτυχιακές Σπουδές”

ΠΜΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Προκήρυξη 6ου Κύκλου Σπουδών 2020-2021