Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ προκηρύσσει το ΠΜΣ “Υδατικοί Πόροι” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος

https://www.topo.auth.gr/el

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ