σας προωθούμε την προκήρυξη των δράσεων του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση μίας προπτυχιακής εργασίας.

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 2100€ (πλέον ΦΠΑ) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20η Νοεμβρίου 2019.

Θα βρείτε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, στην επισυναπτόμενη Προκήρυξη.

Προκήρυξη δράσεων του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου ΜΙΣΚΟ 2019