Παρακάτω επισυνάπτεται η προκήρυξη του ΔΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία,Βιοτεχνολογία,Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία Κλινική Χημεία Βιοτεχνολογία Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων_en

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία Κλινική Χημεία Βιοτεχνολογία Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων_el