Συνημμένα παρατίθενται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδ. έτος 2020-2021.

-Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική

-Περιβαλλοντική Βιολογία

-Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

-Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 30 Απριλίου 2020

Οι συνεντεύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που αναγράφονται παρακάτω:

Δ-ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική :

· Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 (προσωπικές συνεντεύξεις) και

· Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (συνεντεύξεις σε 11μελή επιτροπή)

ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία:

· Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (προσωπικές συνεντεύξεις) και

· Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 (συνεντεύξεις σε 9μελή επιτροπή)

Δ-ΠΜΣ Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία:

· Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 (προσωπικές συνεντεύξεις) και

· Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 (συνεντεύξεις σε 8μελή επιτροπή)

ΠΜΣ Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία:

· Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 (προσωπικές συνεντεύξεις)

· Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 (συνεντεύξεις στην ολομέλεια του ΠΜΣ)

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί στα e-mail των υποψηφίων από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΠΜΣ.ΜΒΒ 2020

ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία 2020

ΠΜΣ.Π.Β 2020

ΠΜΣ ΜΕΒΦ-ΠΒ 2020