Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι πίνακες αξιολόγησης για την πρόσκληση 25454/2021 στο πλαίσιο του έργου 96004 είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΚΕ

Κατάταξη Τμήμα Χημείας