ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Θωμάς Παλικρούσης και Νικόλαος Καπαγερίδης θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας τους, ο πρώτος με τίτλο: «Επίδραση της θερμικής επεξεργσίας σε ποιοτικά χαρακτηριστικά έτοιμων προς κατανάλωση αποφλοιωμένων πυρήνων αμυγδάλων και των ελαίων που χρησιμο-ποιήθηκαν κατά τη θερμική επεξεργασία» και ο δεύτερος με τίτλο «Μελέτη γαλα-κτωμάτων τύπου dressing που παρασκευάζονται με βάση το υδατικό εκχύλισμα φουντουκιού», στις 18 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη & ώρα 12:00 και 13:00, αντίστοιχα.

Οι διπλωματικές εργασίες εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή Γ. Μπλέκα, η πρώτη, και του καθηγητή Β. Κιοσέογλου, η δεύτερη.

 

Η παρουσιάσεις θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.

 

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/99778243003?pwd=QWZ5bDhlOU5YT1BCazVNOTZ2eVlQUT09

Meeting ID: 997 7824 3003

Passcode: 588159

 

Οι επιβλέποντες καθηγητές

 

https://foodchemlab-auth.blogspot.com/2021/03/blog-post_11.html