Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας κ. Νίκη Μπέτα θα παρουσιάσει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μέσω τηλεσυνδιάσκεψης τα αποτελέσματα της διπλωματικής της εργασίας με τίτλο:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 3-ΑΜΙΝΟ-4-ΥΔΡΟΞΥ-ΚΟΥΜΑΡΙΝΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ [3,4]-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΟΞΑΖΟΛΙΚΩΝ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»

Επιβλέπων:  Καθηγητής Κωνσταντίνος Λίτινας

Από το Εργαστήριο