Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” και “Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Έναντι Σεισμού και Άλλων Φυσικών Κινδύνων”, του ακαδημαικού έτους 2019-20, έως την Παρασκευή 14/6/2019. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@civil.auth.gr.

prok_ppva_2019-20

Prok_ASTE_2019-20

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων