Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αρχικών δηλώσεων έχει παραταθεί έως την Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου, ώρα 23:59.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι οριστική και ότι όσοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.