Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση της ημερομηνίας των αρχικών δηλώσεων εαρινού εξαμήνου μέχρι την Τετάρτη 17.02.2021.