Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση για τη δήλωση των πτυχιακών εργασιών μέχρι την Τετάρτη 28.07.2021.

(Η δήλωση πτυχιακών εργασιών δεν συνδέεται αναγκαστικά με την ένταξη της/του φοιτήτριας/τή σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ωστόσο, κατά τη δήλωση της πτυχιακής στο εξάμηνο, ως μάθημα, θα πρέπει προηγουμένως ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει ενταχθεί, γενικά, σε μία από τις 4 κατευθύνσεις).

Από τη Γραμματεία