Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων των  οφειλομένων μαθημάτων των προπτυχιακών φοιτητριών/τών του έως και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019. Οι δηλώσεις των μηχανογραφημένων προπτυχιακών φοιτητριών/τών του Τμήματος (όσοι έχουν αριθμό μητρώου από 4874 και μετά) γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sis.auth.gr/ .

Οι μη μηχανογραφημένες/νοι προπτυχιακές/οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος (όσοι έχουν αριθμό μητρώου μέχρι και 4873) πρέπει να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα το σχετικό έντυπο, να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το παραδώσουν στη γραμματεία του τμήματος. Εάν διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν, αφού πιστοποιήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε κάποιο ΚΕΠ, να το αποστείλουν στη γραμματεία είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ στο 2310997642 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chem.auth.gr.