Ορολογία Χημείας – ΑΓΓΛΙΚΑ (τεύχος των σημειώσεων ‘English for Chemistry’)

Το τεύχος των σημειώσεων ‘English for Chemistry’ διατίθεται από το κατάστημα «Ξηρογραφία» Μελενίκου 3. Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να το έχουν κατά το πρώτο μάθημα την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019.

Η διδάσκουσα

Δρ Βασιλεία Καζαμία

2019-02-08T16:31:03+00:00