Για τις εξετάσεις σας θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης e-learning και το skype for business διαθέσιμες μέσω του ΑΠΘ. Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους και τις παραμέτρους που αποφασίστηκαν στη Συνεδρίαση 3024/26-5-2020 της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Τονίζεται ότι το παρόν μήνυμα αφορά τους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος.

1) Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο skype for business  για να γίνει η ταυτοποίησή των συμμετεχόντων, η οποία θα πραγματοποιηθεί 9:00-9:30 πμ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτετε κάμερα και να έχετε την ώρα της εξέτασης μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα, κόλλες αναφοράς, στυλό και αριθμομηχανή. Ο σύνδεσμος που πρέπει να ακολουθήσετε παράλληλα με την εξέταση, όπου θα πρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, είναι ο παρακάτω:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/lykakis/C28B7IR3

2) Η τελική εργασία – εξέταση για το μάθημα ΟΧΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί στις 10-Ιουνίου-2020 και στο χρονικό διάστημα 9:00-12:00 μέσω του e-learning.

3) Στο πεδίο εργασίες και τεστ του μαθήματος της ΟΧΙΙΙ στην πλατφόρμα του e-learning, θα είναι διαθέσιμο το quiz-εργασία με τα θέματα προς εξέταση.

4) Ο χρόνος που θα είναι on-line το quiz θα είναι από τις 9:30 πμ έως τις 11:30 πμ.

5) Μετά το πέρας της λήξης του quiz (διάρκεια ~1:15 ώρα) θα κλείσει αυτόματα και δεν θα μπορείτε να διορθώσετε αλλά ούτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Επίσης θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχία στις εξετάσεις σας.

Οι διδάσκοντες,

Αναπλ. Καθ. Βασιλική Σαρλή

Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Λυκάκης