Παρατείνεται η κατάθεση βιογραφικών για συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό  “ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ” του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Παράταση κατάθεσης Βιογραφικών