Η  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/scientifictechnicalsupport) έβγαλε προκήρυξη με σκοπό την κατάρτιση λίστας επιστημονικών συνεργατών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών (datarelated) σε πεδία όπως:

* Chemistry and microbiology
* Chemical and physicochemical characterisation of novel foods
* Physical-chemical properties of plant protection products and their
active substances
* Methods of analysis of plant protection products and of their residues

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται φυσική παρουσία στην EFSA και τα παραδοτέα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα, τους όρους και τη διαδικασία αίτησης εδώ: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/scientifictechnicalsupport (section: variousscientificprofiles).