Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), έχει κάνει αίτηση να συμμετέχει  και φέτος στο πρόγραμμα Google Summer of Code το 2020 ως mentor organization, και θα στηρίξει έργα ανοιχτού κώδικα από φοιτητές και ερευνητές ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Τα έργα που έχει στηρίξει ως τώρα η ΕΕΛΛΑΚ καλύπτουν μια ευρεία γκάμα θεματικών αντικειμένων με εφαρμογή σε τομείς όπως η Δημόσια Διοίκηση, η Εκπαίδευση, η Διαχείριση Έργων, Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών κλπ.

Τα αντικείμενα αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • NLP και Text mining σε δημόσια έγγραφα (ΦΕΚ, αποφάσεις του ΣτΕ)
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό και λογισμικό υποδομής για εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Ρομποτική και STEM
 • Ανάλυση κώδικα
 • Ασφάλεια και Κρυπτογραφία
 • Γραμματοσειρές

αλλά και:

Επεκτάσεις

 • Προσθήκη λειτουργιών σε ανοικτά OS
 • NLP λειτουργίες σε εφαρμογές γραφείου
 • Προσθήκη widgets σε ανοικτά Development Frameworks
 • Νέες λειτουργίες διαχείρισης και ανάλυσης κώδικα και ολοκλήρωση σε αποθετήρια κώδικα.
 • Authentication σε Identity and Access Management πλατφόρμες.
 • Εργαλειοθήκες για:
 • Ελληνικό NLP, spelling and grammar, speech-to-text κλπ
 • Microcomputers
 • Διαχείριση μεταδεδομένων λογισμικού και υλικού

 

Σε αυτό το πλαίσιο καλεί όσα μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας, και  προγραμματιστές  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιθυμούν να συμμετέχουν ως μέντορες σε κάποιο έργο ανοιχτού κώδικα που θα υλοποιηθεί κατα την διάρκεια του GSOC 2020 να δηλώσουν συμμετοχή εδώ. (Δείτε τα έργα που προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν το 2017, 2018 & 2019 εδώ).

 

Επίσης μπορείτε να προτείνετε επεκτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα για να ενταχθούν στο Google Summer of Code, συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα μέχρι τις 10/02/2020.

 

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο ανοιχτού κώδικα και να μάθουν πώς είναι να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη δημοφιλών έργων ανοικτού λογισμικού. To GSoC υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και από το 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 15.000 φοιτητές από 118 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 36.000.000 γραμμές κώδικα για 686 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.

Στο Google Summer of Code 2019 συμμετείχαν 201 οργανισμοί από 101 χώρες και εκατοντάδες φοιτητές σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετείχε στο GSOC με 13 έργα ανοιχτού κώδικα το 2019, 10 έργα το 2018 και με 4 έργα το 2017.