Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τετάρτου εξαμήνου του ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας (αίθουσα 220) για παραλαβή θέσης, ως εξής:

 

Τμήμα Α:        ώρα 14.00

Από Αζάς Γεώργιος έως και Θεοδωρή Δέσποινα

Εργαστήρια κάθε Δευτέρα 15.00 – 18.00

 

Τμήμα Β:         ώρα 14.30

Από Ντελλής Αθανάσιος έως και Ψαρράς Γεώργιος

Εργαστήρια κάθε Τρίτη 15.00 – 18.00

 

Τμήμα Γ:         ώρα 15.00

Από  Θεοδωρίδου Καλλιόπη-Άννα έως και Ντεκούλη Ιωάννα

Εργαστήρια κάθε Παρασκευή 15.00 – 18.00

 

Έναρξη εργαστηρίων: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020