Φυσική ΙΙ-Τμήμα Χημείας

Tα μαθήματα ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα (01/03/2021) σύμφωνα με το πρόγραμμα: Δευτέρα: 14-16, Τρίτη 14-16

1η συνάντηση: Δευτέρα: 01/03/2021: 14-16: https://authgr.zoom.us/j/94623346819

elearning: https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10725

Κωδικός (για την πρώτη φορά): PhysIIChem2021

Ο διδάσκων

Μ. Αγγελακέρης