Οι εξετάσεις στο μάθημα «Αρχές της Οικονομίας» «Στοιχεία Οικονομίας (EHO 13) » θα διεξαχθούν την Πέμπτη 30 Μαϊου 2019 ώρα 20.00-22.00  στο Α΄ αμφιθέατρο (μεγάλο) του κτιρίου της Νομικής Σχολής.

Διδάσκων: καθηγητής Ν. Βαρσακέλης