Οι εξετάσεις στο μάθημα «Γερμανικά για τη Χημεία» θα διεξαχθούν την Τρίτη 28 Μαϊου 2019 ώρα 11.00  στην Αίθουσα 104 (Ισόγειο Πολυτεχνείου, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων).

Διδάσκουσα: Π. Ποπότη

Επικοινωνία: ppopoti@lance.auth.gr

Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται στο e-learning.