Από το Τμήμα Χημείας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις όλων των θεωρητικών μαθημάτων, καθώς και το θεωρητικό μέρος των εργαστηριακών μαθημάτων θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2020.