Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτήτριες και φοιτητές (10ο εξάμηνο και άνω) που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, 15:00-18:00, να συμμετάσχουν σε γραπτή εξ’αποστάσεως εξέταση με τη χρήση αποκλειστικά του ιδρυματικού λογαριασμού τους.  Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενον αρχείο.

Για τη σύνδεση τους παρακαλούνται να συμβουλευτούν το Εγχειρίδιο Χρήστη – Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως συνεδρία με ταυτοποίηση (φοιτητές) στο: 

https://it.auth.gr/el/node/4953

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν καταθέσει ηλεκτρονική δήλωση (που έλαβαν κεντρικά από το ΚΗΔ, ΑΠΘ), πριν από τη συμμετοχή τους, ότι ενημερώθηκαν για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πλέον του υπολογιστή ή laptop, μικρόφωνο, ακουστικά και κάμερα) και τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση της Συγκλήτου 3021/26-5-2020 (https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_i.pdf). Απαιτείται οι φοιτητές να έχουν σε άμεση χρήση φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα.

Για καλύτερο προγραμματισμό της εξέτασης παρακαλούνται να δηλώσουν οριστική πρόθεση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση sazou@chem.auth.gr μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020. Θα προηγηθεί δοκιμαστική σύνδεση τη Τετάρτη 10 Ιουνίου, 19.00-20.00 και ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης. Η εξέταση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων elearning.auth.gr με την οποία οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κ213 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-2