Προς ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος αναρτάται ο κατάλογος με τους Επιβλέποντες και τα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 για όλους τους φοιτητές οι οποίοι επέλεξαν την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Κατάλογος Επιβλεπόντων και Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών 2018-19