Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Νέου Χημείου ενημέρωση των τριτοετών φοιτητών/τριών σε σχέση με τις δηλώσεις: α) προτίμησης κατεύθυνσης και β) προτίμησης θέματος πτυχιακής εργασίας τις οποίες θα κληθούν να υποβάλουν μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους.