Ενημέρωση για την εγγραφή και υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Χημεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2020-2021