Οι παραδόσεις του μαθήματος ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 11η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 9 π.μ. και θα γίνονται κανονικά στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Χημείου, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί, ως εξής:

Δευτέρα               09:00-11:00

Τρίτη                    09:00-11:00

Πέμπτη                11:00-13:00

Οι διαφάνειες των διαλέξεων και το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο από την υπηρεσία e-learning του ΑΠΘ (https://elearning.auth.gr/).

Ιωάννης Κ. Γάλλος

Αλέξανδρος Ε. Κουμπής