Η έναρξη των Εργαστηριακών Ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε ομάδες, βάσει του προγράμματος που μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://sites.google.com/site/authchemtech/ergviomdierg .