Ανακοινώνεται ότι 
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η05 Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Κ411 Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων
Κ412 Χημεία Τροφίμων ΙΙ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/2/2020
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ