Οι διαλέξεις του μαθήματος ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 8/10/19 και θα γίνονται τις παρακάτω ημέρες και ώρες στην αίθουσα διαλέξεων του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας.

Τρίτη 12:00-14:00 (Κουμπής)

Τετάρτη 12:00-14:00 (Ζωγράφος)

 

 

                                                                                                            Οι διδάσκοντες

                                                                                                            Α. Ζωγράφος

                                                                                                            Α. Ε. Κουμπής