Για τη δήλωση του συγγράμματος, στον Εύδοξο, του μαθήματος ΕΨ900 Εκπαιδευτική Ψυχολογία, θα πρέπει να πάτε στα “Διασυνδεδεμένα Τμήματα”, στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και στη συνέχεια να επιλέξετε “Χωρίς εξάμηνο”, όπου θα είναι διαθέσιμο.

Από τη Γραμματεία