Διευκρινίσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για όσες/ους φοιτήτριες/τες πρέπει να καταθέσουν επιπλέον δικαιολογητικά.

2020.7.6-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ 1- (ΓΟΝΕΑΣ)

ΑΙΤΗΣΗ 2- (ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5