Οι διαλέξεις του μαθήματος Οργανική Χημεία Ι που αφορούν το κομμάτι διδασκαλίας του κ. Κουμπή θα ξεκινήσουν την Τρίτη 24/3/20 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Ο σύνδεσμός για τη συμμετοχή σας είναι:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/akoumbis/8NMUGING

Προσοχή! Είναι διαφορετικός από αυτόν του κ. Γάλλου.

Εάν δεν έχετε συνδεθεί άλλη φορά ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome

Οι διδάσκοντες

Ι. Γάλλος

Αλέξανδρος Κουμπής