Επισυνάπτεται το ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2019 της Γαλλικής Πρεσβείας –  Τμήμα Ελληνογαλλικής Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας, που περιέχει τα πληροφορίες για  ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα διδακτορικών σπουδών, υποτροφίες κ.λ.π.

Dialogos octobre 2019 GR

Dialogos octobre 2019 FR