ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 8/4/2021

 

Με βάση τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, τα αντίγραφα πτυχίου και τα πιστοποιητικά των αποφοίτων του Τμήματος Χημείας θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο E-mail: vdontsiou@chem.auth.gr.