Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ