ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναστολή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ιταλία

2020-02-27T12:41:57+02:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΘ Αναστολή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ιταλία [...]

Αναστολή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ιταλία2020-02-27T12:41:57+02:00

Πρόσκληση χορήγησης πέντε υποτροφιών κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

2020-02-26T16:59:04+02:00

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης πέντε [...]

Πρόσκληση χορήγησης πέντε υποτροφιών κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα2020-02-26T16:59:04+02:00

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου

2020-02-26T16:53:30+02:00

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης μίας [...]

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου2020-02-26T16:53:30+02:00

Πρόσκληση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

2020-02-26T17:02:37+02:00

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης χρηματικού [...]

Πρόσκληση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα2020-02-26T17:02:37+02:00

Πρόσκληση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε προπτυχιακών φοιτητών από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου

2020-02-26T16:45:25+02:00

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε τη πρόσκληση χορήγησης οικονομικής [...]

Πρόσκληση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε προπτυχιακών φοιτητών από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου2020-02-26T16:45:25+02:00

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Κωνσταντίνου Τσώπρου

2020-02-26T16:45:54+02:00

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης μίας [...]

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Κωνσταντίνου Τσώπρου2020-02-26T16:45:54+02:00

Πρόσκληση χορήγησης τριάντα υποτροφιών σε φοιτητές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου

2020-02-26T16:41:13+02:00

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης  τριάντα [...]

Πρόσκληση χορήγησης τριάντα υποτροφιών σε φοιτητές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου2020-02-26T16:41:13+02:00

Πρόσκληση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

2020-02-26T16:38:10+02:00

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης ενός [...]

Πρόσκληση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη2020-02-26T16:38:10+02:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2020-02-26T11:04:28+02:00

Ανακοινώνεται ότι για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, που απαιτείται [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ2020-02-26T11:04:28+02:00