Το Τμήμα Χημείας επαναβεβαιώνει την θέση του ότι η πραγματοποίηση των μαθημάτων και των εξετάσεων «εξ αποστάσεως» αποτελεί πρακτική έκτακτης ανάγκης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία.

Καλούμε τις Πρυτανικές Αρχές και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να λάβουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα ώστε να μπορέσουν το Διδακτικό Προσωπικό και οι φοιτητές να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στα Πανεπιστήμια σε συνθήκες απόλυτης υγιεινής και ασφάλειας.

Τα τελευταία 10 χρόνια οι σπουδές στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο υποβαθμίζονται, αντιμετωπίζοντας σοβαρότατα προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Ζητάμε την άμεση προκήρυξη και κάλυψη νέων θέσεων διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, την αύξηση της χρηματοδότησης.

Ζητάμε την απόσυρση των διατάξεων των νόμων για την  αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων τριετών κολεγίων με τα αντίστοιχα προγράμματα τετραετούς και πενταετούς φοίτησης των ΑΕΙ της χώρας, την καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, το ν+2.

Ζητάμε τον άμεσο τερματισμό της κατάληψης της ΣΘΕ και καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους να επανεξετάσουν στις αποφάσεις τους την αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες της κατάληψης ως μέσο διαμαρτυρίας

Καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας και στοχοποίησης εναντίον μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ζητάμε την απόσυρση των διατάξεων του νόμου για τη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην εμφάνιση αστυνομικής  δύναμης στους χώρους του ΑΠΘ και θεωρούμε πως καμία μόνιμη αστυνομική δύναμη δεν έχει θέση εντός των ιδρυμάτων.

Δεσμευόμαστε για ένα εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους φοιτητές (και όλα τα άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας) για την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης και διεκδίκησης τρόπων επίλυσης των προβλημάτων της ακαδημαϊκής ζωής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που τραυματίζεται διαρκώς από την έναρξη της πανδημίας.