ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Για την αντικατάσταση δηλωθέντων σε προγενέστερο εαρινό εξάμηνο μη υποχρεωτικών ή ημι-υποχρεωτικών μαθημάτων ισχύουν, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, τα εξής:

 

  • Υποβολή αιτήματος για αντικατάσταση μαθήματος επιλογής κορμού είναι δυνατή μόνο κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων. Εάν δεν κατατεθεί αίτημα για μάθημα επιλογής κορμού που διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανάλογο αίτημα μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την παρέλευση ενός σχεδόν έτους (πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους).
  • Η αντικατάσταση μαθήματος αφορά αποκλειστικά τα μαθήματα επιλογής κορμού που διδάσκονται σε εαρινό εξάμηνο (αυτά μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι την έναρξη του 8ου εξαμήνου των σπουδών) και τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης που διδάσκονται επίσης σε εαρινό εξάμηνο.
  • Κάθε επί πτυχίω φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα για την αντικατάσταση μαθήματος επιλογής κατεύθυνσης το οποίο διδάσκεται σε εαρινό εξάμηνο αποκλειστικά πριν την έναρξη του 10oυ εξαμήνου των σπουδών, καθώς μετά τη συμπλήρωση του 5ου έτους σπουδών δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση μαθήματος επιλογής κατεύθυνσης.

Το αίτημα για αντικατάσταση μαθήματος επιλογής κορμού ή κατεύθυνσης υποβάλλεται στη γραμματεία του Τμήματος, ενώ η επίλυση κάθε προβλήματος ή απορίας είναι δυνατή και τηλεφωνικά (2310 997570).

Η ενημέρωση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου προβλήματος γίνεται συχνά και με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.