ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Ανακοινώνεται προς όλους τους φοιτητές του Τμήματος ότι:

  • Η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά κατά το χρονικό διάστημα 30 Αυγούστου-24 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος πρόγραμμα εξετάσεων.
  • Κατά το χρονικό διάστημα 27 Σεπτεμβρίου-15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία η αναπλήρωση των εργαστηρίων σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
  • Η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021 θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την 18η Οκτωβρίου 2021
  • Οι συγκεκριμένοι όροι πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία θα αποφασιστούν κεντρικά από το Υπουργείο και τα αρμόδια θεσμικά όργανα των Πανεπιστημίων και θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.