Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  ξεκίνησε στις 22 Φεβρουαρίου 2021, όπως αναφέρεται και στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων (Σύνδεσμος Ιστοσελίδας Τμήματος Χημείας: