Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ